Vissza a
mintaoldalakhoz

Állványbérlés

Amennyiben gépbérléssel kapcsolatos kérdése lenne hozzánk, vagy konkrét ajánlatkéréssel fordulna felénk, ezt az alábbi űrlap kitöltésével teheti meg. A megadott elérhetőségein kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot. Keressen minket bizalommal!

Kérjük, az állvány vagy állványok teljes nevét írja be a mezőbe. Ha több állványról is szeretne információt kapni, kérjük vesszővel válassza el őket.
Adatvédelmi tájékoztató
Jogi nyilatkozat
Általános szabály

Az Szilas Építő Kft. honlapjára történő belépéssel és a honlap használatával tevőlegesen hozzájárul az „Adatkezelési nyilatkozat”-ban olvasható általános adatkezeléshez, valamint tudomásul veszi és betartja az alábbiakban olvasható jogi és adatkezelési nyilatkozatokat. A terület specifikus adatkezelésekhez az adott adatkezelés előtt egy chekbox (jelölő négyzet) kipipálásával járul hozzá, melynek szabályozását jelen „Adatkezelési nyilatkozat” tartalmazza.

Szerzői jog

Az Szilas Építő Kft. honlapja szerzői jogvédelem alatt áll. A Szilas Építő Kft. tulajdonosai vagy a feljogosított használói a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, saját fejlesztésű szoftverrel és más anyaggal kapcsolatosan szerzőként rendelkezhetnek, azokat kezelhetik, sokszorosíthatják, módosíthatják. Korlátozásokkal ezt harmadik személynek is engedélyezhetik. Ön jogosult az Szilas Építő Kft. honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jelleggel, nem kereskedelmi céllal. Tilos a honlap bármely részének másolatát értékesíteni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért! Tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában.

A honlap tartalma

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére az Szilas Építő Kft. nem ad garanciát. Sem az Szilas Építő Kft., sem alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek az Szilas Építő Kft. honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek. Az Szilas Építő Kft. a honlap tartalmának változtatási jogát fenntartja, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján előzetes figyelmeztetés nélkül.

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
1. Általános tudnivalók
Tájékoztatjuk, hogy az Szilas Építő Kft., mint Adatkezelő a http://szilasepito.hu domain név alatt elérhető weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az Szilas Építő Kft. tiszteletben tartja és védi a honlapja látogatóinak személyes adatait, és mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat az elvárható legnagyobb biztonsággal kezelje, sértetlenségét biztosítsa, kompromittálódását megakadályozza, és biztosítsa, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak az Szilas Építő Kft. azon munkatársai férhetnek hozzá, akik a jelzett adatok kijelölt adatkezelői, és csak olyan mértékig, ami feladatuk ellátásához feltétlenül szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében az Szilas Építő Kft. felelősséget vállal az önként átadott személyes adatok biztonságos kezelése érdekében.

Az Szilas Építő Kft. nem felelős azoknak az internetes oldalaknak az adatkezeléséért, melyekről/melyekre link mutat a Szilas Építő Kft. honlapjára/honlapjáról.

2. Az adatkezelő adatai
Az adatok kezelője: Szilas Építő Kft.
Székhely: 1150 Budapest, Károlyi Sándor út 20.
Cégjegyzékszám: 01-09-270970
Adószám: 25365904-2-42
Képviseli: Tormássy Gábor Ferenc
Telefon: 06-30-560-5577
Levelezési cím: 1479 Budapest, Pf. 10.
Adatvédelmi megbízott: Tancz János
Adatkezelési e-mail cím: info@szilasepito.hu
A honlapot a Társaság saját alkalmazottai készítik, tartják naprakészen.

Tárhely szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Coimbra ITS Kft.
Szolgáltató címe: 1037 Budapest, Hunor u. 62. A lh. fsz. 2.
Telefon: +36-1/406-7758
E-mail: info@coimbraits.hu
Web: www.coimbraits.hu

3. Adatok felvétele
A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.
Az Szilas Építő Kft. csupán a látogatók által önkéntesen megadott személyes adatait gyűjti és dolgozza fel. Az Szilas Építő Kft. az önkéntesen megadott személyes adatokat (mint például a név, lakcím, telefonszám vagy az e-mail cím) az általa nyújtott szolgáltatás biztosításához, továbbfejlesztéséhez, valamint a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célok elérése érdekében kezeli.

Az Szilas Építő Kft. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkéntes, egyértelmű és kifejezett egyéni hozzájárulás birtokában kezeli, használja és tárolja az Ön személyes adatait. Amennyiben Ön visszavonja a személyes adatok kezelésére történő felhatalmazását, az Szilas Építő Kft. a személyes adatokat a hatályos jogszabályi előírásokban megfogalmazott, rendelkezésre álló határidő lejárta előtt törli.

4. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése
Az Szilas Építő Kft. által kezelt személyes adatairól időkorlát nélkül kérhet felvilágosítást, tájékoztatást.
Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok Szilas Építő Kft. adatbázisából való törlését az adattárolás indokának megszűnésével, vagy hozzájárulásának visszavonásával, postai úton vagy e-mailben a következő címre küldve:

Szilas Építő Kft.
Cím: 1479 Budapest, Pf. 10.
E-mail cím: info@szilasepito.hu

5. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése
A http://szilasepito.hu oldalon található internetes tartalmakkal kapcsolatos adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, alapos és a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében mindenre kiterjedő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, valamint az Európai Parlament és a Tanács EU 2016/679. számú Rendelete (általános adatvédelmi rendelet – GDPR).
A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, illetve az egyes érintett adatkezelések egyértelmű elfogadásával –választó mező segítségével– önkéntes alapon adja meg.
A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon, vagy az oldalon feltüntetett elérhetőségeken. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.
Az adatkezelő szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. cikk küldése, Felhasználó által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerzi.

Cím: 1479 Budapest, Pf. 10.
E-mail cím: info@szilasepito.hu

6. Panaszkezelés
Az Szilas Építő Kft. panaszkezelésekor személyes adatot nem vesz fel honlapján. A panaszkezeléshez szükséges elérhetőségeket biztosítja, melyen az érintett személy panaszát elküldheti a társaság adatkezelésért felelős megbízottjához. A panasz megfogalmazásakor az érintett személy beazonosításához szükséges a személyes adatok egy bizonyos körének önkéntes megadása, melyet az adatvédelmi megbízott körültekintően, a személyes adat biztonságának garantálása mellett kezel.

Cím: 1479 Budapest, Pf. 10.
E-mail cím: info@szilasepito.hu

7. Kapcsolati adatkezelések és ajánlatkéréssel együtt járó adatkezelés
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás kezelése, ajánlatkérés, ajánlatkérés során a felhasználó kérdésére a lehető legjobb választ/ajánlatot/árajánlatot tudjuk összeállítani.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és tevőleges hozzájárulása a levél megírásával.

A kezelt adatok köre: a kapcsolatfelvételkor név, e-mail cím, illetve az üzenet, és annak tartalma.

Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, maximum 5+1 évig tároljuk. Az érintettnek bármikor lehetősége van azok törlését kérni.

8. Megrendelői, Beszállítói, Szerződő partner adatok kezelése
Az adatkezelés célja: az Szilas Építő Kft. jogi és szerződéses kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az Szilas Építő Kft.-vel szerződéses kapcsolatba kerülő társaságok, vállalkozások és magánszemélyek, mint megrendelői adatok, műszaki tartalmak és más, a megrendelők és az Szilas Építő Kft. között átadásra kerülő adatok kezelése.

Az Szilas Építő Kft. és a gazdasági tevékenységgel összefüggésben kapcsolatba kerülő vállalkozások és azok képviseletre jogosult tagjai, természetes személyek között átadásra kerülő adatokat a törvényi előírások maradéktalan betartása mellet kezeli. Megőrzési idejük a létrejött szerződésben rögzítettek szerint, de minimum a törvényileg előírt határidő.

Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes és kapcsolattartó személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói-, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap címét, bankszámla számát. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

A személyes adatok kezelésének időtartama: ha a szerződésben más rendelkezés nincs, akkor a szerződés megszűnését követő 5+1 év.
Az egyszeri vásárlást, kereskedelmi ajánlatot, és megrendelést, és a hozzá kapcsolódó, az értékesítéshez szükséges adatok kezelését is a jelen pontban leírtak alapján kell kezelni.

Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

Jogalapja: az érintett hozzájárulása, valamint jogos érdek.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződéses kapcsolat vagy az üzleti kapcsolat végéig, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig. Amennyiben a szerződésben jótállási kötelezettség terheli az Szilas Építő Kft.-t, abban az esetben a jótállási idő végéig tároljuk a szerződéses kapcsolatban résztvevő gazdasági társaság kapcsolattartásáért felelős képviselő személyes adatait.

9. Egyéb adatkezelések, marketing célú megjelenések
A Szilas Építő Kft. honlapján megjelenő képi, illetve videó anyagok adatkezelését, fényképeket, videó anyagokat az azokon szereplő személyek önkéntes hozzájárulása után jelenteti meg.

Az adatkezelő a reklám célból (nyomtatott és digitális alapú) készült fényképeket, és videó anyagokat az azon szereplők önkéntes hozzájárulása után jelenteti meg.

A honlapján és a nyomtatott sajtóban az azon szereplők önkéntes hozzájárulása után jelenteti meg fényképeiket.

10. Adatvédelmi incidens kezelése
Az adatvédelmi incidens hatósági bejelentését az Adatvédelmi megbízott végzi.
A hatósági bejelentés előtt az Adatvédelmi megbízott kivizsgálja az incidenst, és a kellően megalapozott tájékoztatás után eldönti, hogy mennyire súlyos.

Az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, az incidens leírását, körülményeit, hatásait, az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát, a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét, az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását, a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását is pontosan megvizsgálva.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, vagy az incidens eseményből kikövetkeztethető a széles körű érintettség vagy a kiemelt, de alacsony számú adatvesztés, sérülés, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről az érintettet és az adatvédelmi hatóságot. (A hatóság értesítése a NAIH honlapján található bejelentő felületen történik).
Az adatvédelmi incidenst az Adatvédelmi megbízott indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően köteles bejelenteni.

Súlyos adatvédelmi szabálysértés, incidens esetén az érintetteket egyenként azonnal értesíteni szükséges, amennyiben ez az érintettek nagy száma miatt nem lehetséges, akkor a sajtó bevonásával tömegesen is értesíthetőek.
Az adatvédelmi incidens elhárításáról mind az érintetteket, mind az adatvédelmi hatóságot értesíteni szükséges.

Ha az adatkezelő az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár vagy a helyzetértékelésből következően alacsony kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a bejelentés mellőzhető, az adatvédelmi megbízottnak elegendő csak a társaság incidens nyilvántartásába felvennie a fent felsorolt adatokat, és elvégezni a szükséges intézkedéseket.

Adatvédelmi megbízott: Tancz János
Adatkezelési e-mail cím: info@szilasepito.hu

11. Adatok felhasználása, továbbítása
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Szilas Építő Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes írásos hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az Szilas Építő Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára, a jogszabályokban, a hatályos jogszabályi rendelkezésekben megfogalmazott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem továbbítja.

12. A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat –különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret–, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatbirtokos: az a magán, természetes, vagy jogi személy, akinek az adatait kezeljük;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján –beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is– az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

1. Jogi nyilatkozat: adatkezelés szüneteltetése, adat módosítása, törlése
A magánszemély a személyes adatai felett rendelkezhet, tehát tiltakozhat a személyes adatának a kezelése, illetve annak átadása ellen, ennek eseteit jogszabály sorolja fel. Amennyiben a magánszemély tiltakozik, azt írásban teheti meg. A tiltakozást a személyes adatokat kezelőnek legfeljebb 15 naptári napon belül ki kell vizsgálnia és azzal kapcsolatban döntenie szükséges. Az így meghozott döntésről írásban kap tájékoztatást a magánszemély. A döntésben ki kell térnie az adatkezelőnek arra is, hogy milyen intézkedést tett. A magánszemély a döntéssel szemben annak kézhezvételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat, ha nem ért egyet azzal.
A magánszemély a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérheti.

Adatvédelmi megbízott: Tancz János
Adatkezelési e-mail cím: info@szilasepito.hu
Postacím: 1479 Budapest, Pf. 10.

Az Szilas Építő Kft. által kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintett élhet jogorvoslati jogával, így többek között kártérítés vagy sérelemdíj illetheti meg. Az Szilas Építő Kft. és az érintett közötti vita békés rendezésére tett kísérlet eredménytelensége esetén az érintett bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel az illetékes bíróságnál, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Az Szilas Építő Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Szilas Építő Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Szilas Építő Kft. mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál –különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban–, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Adatbirtokos jogai: adatbirtokos az Info tv. 14. §-a alapján az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában, meghatározott feltételek szerint

az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon,
kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,
kérelmére, valamint meghatározott esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse,
kérelmére, valamint meghatározott esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza,
kérelmére, valamint meghatározott esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje.
Amennyiben adatbirtokos kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja

az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
az érintettet megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, a kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja. (Info tv. 21. § (1) bek. alapján)
Adatbirtokos jogorvoslati lehetősége: Az adatbirtokos az adatkezelő, illetve –az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben– az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. (Info tv. 23. § (1) bek.)

Adatbirtokos jelen tudomásulvételi nyilatkozatát azon előzetes tájékoztatás figyelembevételével tette meg, melyben tudomást szerzett a hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokról.

Kapcsolat

06-30-560-5577

info@szilasepito.hu

1158 Budapest, Késmárk utca 7/b.